Sorin Chiriță

 

Născut în Municipiul Constanța, Județul Constanța, la data de 20 mai 1978.

Licențiat în științe economice, psihologie și drept. Masterat în drept și absolvent de studii postuniversitare de specializare în management.

De asemenea, absolvent al cursurilor de management al infrastructurilor critice, dezvoltare regională durabilă, evaluarea proprietăților imobiliare, achiziții publice, managementul proiectelor, urbanism, evaluarea proiectelor, mediere și psihopedagogie.

Activitatea profesională între anii 2003 – 2017: Economist și Director Executiv al Centrului pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională, Director General al Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Coordonator al Polului Național de Creștere Constanța (ADR Sud-Est), Coordonator Dezvoltare Urbană * Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (ADR Sud-Est) și Președinte al Consiliului de Administrație Provizoriu al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București – RADET.

Din data de 11.10.2016 – Administrator Special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București – RADET (în insolvență).

Activități relevante:

  • Coordonarea integrată a proiectelor din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului Național de Creștere Constanța – Zona Metropolitană Constanța;

În cazul polilor de creștere desemnați prin HG 998/2008, planul integrat de dezvoltare este un document de planificare comprehensivă a dezvoltării polului de creștere – care conține strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia – al cărui scop îl constituie asigurarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, plan care se implementează prin proiectele individuale identificate în planul de acțiune. Planurile integrate de dezvoltare ale polilor de creștere se finanțează din toate Programele Operaționale finanțate din Instrumente Structurale, respectiv Programul Operațional Regional, POS Creșterea Competitivității Economice, POS Mediu, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, POS Transport, POS Dezvoltarea Capacității Administrative, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, alte surse publice și private, bănci, inclusiv BEI.

  • Coordonarea Grupului de Lucru pentru elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța;
  • Membru în cadrul Grupului de Sprijin Local pentru elaborarea și implementarea Planului de Acțiune pentru Zona Peninsulară a Municipiului Constanța – activitate în cadrul proiectului “URBAMECO” finanțat prin Programul Operațional URBACT II 2007-2013;
  • Coordonarea Grupului de Lucru Economic al Municipiului Constanța „Agenda Locală 21” Planul Local de Dezvoltare Durabilă – proiect finanțat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Curriculum Vitae Sorin Chiriță